Forumas apžvalgos PenisPlus - divingclub.lt

Piec sas multi slim, Žinutė išsiųsta

Bendrosios nuostatos 1.

Naudotis e. Jeigu Jūs norite išsaugoti savo kontaktinius duomenis ir informaciją apie Jūsų užsakymus ar sudarytas sutartis e.

Uždaryti 1. Bendrosios sąlygos 1. Sąlygos taikomos teisiniams santykiams, kylantiems tarp kliento toliau — Klientas ir interneto adresu www. Be šių sąlygų, teisinius santykius, susijusius su Gaminių pirkimu El. Pardavėjas turi teisę atlikti El.

Registracija laikoma įvykusia ir galiojančia, kai Jūs elektroniniu būdu pateikiate duomenis apie save, įrašėte bei užregistravote pageidaujamą vartotojo vardą ir slaptažodį bei galiojantį el.

Jūsų pateikti asmens duomenys vardas, pavardė, adresas, telefonas, el. Prekių ir paslaugų kainos, nurodytos e. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai Jūs e. Jūsų teisės ir pareigos 7. Jūs galite pasirinkti ir užsisakyti bet kurią prekę ir paslaugą iš e. Jūs, naudodamasis e.

Recent Posts

Jūs pateikdami užsakymą ar sudarydami sutartį su 4x4Shop, taip pat e. Pasikeitus Jūsų asmens duomenims, Jūs privalote nedelsdami duomenis atnaujinti. Jūs sutinkate, kad prieš atsiskaitymą arba vėliau, 4x4Shop  teisėtomis priemonėmis tikrintų duomenis apie Jūsų mokumą. Jūs atsakote už visus veiksmus, atliktus naudojantis e. Tam pačiam asmeniui draudžiama registruotis ir naudotis e.

Ar varpos dydis įtakos raumenų

Jūs privalote priimti užsakytas prekes. Jei Jūs, be svarbių priežasčių atsisakote priimti prekes, Jūs privalote padengti prekių pristatymo išlaidas. Jūs įsipareigojate neperduoti tretiesiems asmenims savo registracijos ir prisijungimo duomenų. Jeigu Jūs prarandate prisijungimo duomenis, privalote nedelsiant informuoti 4x4Shop. Tokiu atveju 4x4Shop turi teisę laikyti, kad veiksmus e. Jeigu užsakymo pateikimo ar sutarties geriausias riebalų degintojas numesti svorio 4x4Shop sudarymo ar registracijos metu ar vėliau piec sas multi slim melagingi, netikslūs, klaidinantys ar ne visi prašomi pateikti duomenys, arba Jūs nesilaikote kitų įsipareigojimų, numatytų šiose Taisyklėse, 4x4Shop turi teisę nedelsiant panaikinti registraciją ir ištrinti Jūsų duomenis arba apriboti Jūsų teisę naudotis e.

H L Data Storage BH16NS60 Super-multi 16x UHD Blu-ray Disc Rewriter

Už Jūsų pateiktų neteisingų duomenų sukeltus padarinius atsakote tik Jūs pats. Jums atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, sumokėtus pinigus grąžinsime per 3 tris darbo dienas, jeigu Jūs padarėte išankstinį apmokėjimą. Už prekes Jūs galite atsiskaityti pavedimu arba grynais.

Prekių pristatymas Jei apmokėjimas atliekamas arba sutartis įsigalioja ne darbo dieną, prekių pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti pirmą po jos einančią darbo dieną. Prekės kurios piec sas multi slim iš kitų Europos sandėlių pristatomos tik suderinus terminus su Jumis.

Prekes pristatys 4x4Shop arba mūsų įgaliotas atstovas, arba kurjerių tarnyba. Išimtiniais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo 4x4Shop nepriklausančių aplinkybių.

Tokiu atveju 4x4Shop įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Jumis ir suderinti prekių pristatymo klausimus. Visais atvejais 4x4Shop atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Jums nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Jūsų kaltės arba dėl nuo Jūsų priklausančių aplinkybių.

Prekės pristatymo metu Jūs privalote su mumis ar mūsų įgaliotu atstovu patikrinti prekes siuntos būklę.

Dešimt geriausių riebalų nuostolių patarimų

Jums neatlikus šių veiksmų, 4x4Shop yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Jus dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Jūs nepažymėjote aukščiau nustatyta tvarka. Prekės visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje pristatomos kurjerių tarnybos tarifais arba jei sutarta nemokamai. Prekių garantijos Prekėms suteikiamos gamintojo garantinės sąlygos. Garantinio aptarnavimo laikotarpio, nurodyto Jums išduodamame garantiniame talone, metu Jūs turite teisę į nemokamą įsigytos prekės defektų trūkumų šalinimą, kilusį dėl gamintojo kaltės, su sąlyga, kad laikomasi gamintojo garantinių sąlygų.

Suremontuotoms arba pakeistoms prekėms garantija galioja likusį garantinio aptarnavimo laiką.

Granulių degiklis - SAS MULTI FLAME

Garantija pradeda galioti nuo prekės pardavimo Jums datos. Garantinis aptarnavimas atliekamas tik pateikus garantinį taloną ir pirkimo dokumentą. Prekės serijinis numeris turi atitikti nurodytą garantiniame talone. Visas išlaidas, susijusias su prekės transportavimu į arba iš techninės priežiūros centrų, apmokate Jūs. Prekių grąžinimas Prekių grąžinimui taikomos Lietuvos Respublikos piec sas multi slim kodekso ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro m.

Grąžinama prekė privalo būti pilnai sukomplektuota. Jūs atsakote už pilną prekės komplektavimą. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota, ji nėra priimama grąžinimui. Pakuotė turėtų būti nesugadinta, švari, tinkamai paruošta ir įpakuota. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas numato, kad sudarius pirkimo - pardavimo sutartį su fiziniu asmeniu pastarojo asmeniniams, šeimos ar namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesija, tenkinti toliau vadinama - vartotojasjis turi teisę atsisakyti pirkimo - pardavimo sutarties, pranešdamas mums apie tai raštu el.

You need JavaScript enabled to view it.

Atsisiuntimai

Jeigu Jūs esate vartotojas, norėdami atsisakyti užsakymo ar sutarties, privalote šių Taisyklių 34 punkte nurodytu terminu ir kontaktiniais adresais pranešti apie užsakymo ar sutarties atsisakymą raštu.

Apie užsakymo ar sutarties atsisakymo patvirtinimą gausite pranešimą Jūsų nurodytu el. Jeigu negausite patvirtinimo per 24 val. Atsisakę sutarties, per 3 tris darbo dienas nuo užsakymo ar sutarties atsisakymo dienos privalote grąžinti 4x4Shop nusipirktą prekę, atitinkančią šių Taisyklių 32 punkto reikalavimus, jeigu ji buvo pristatyta.

Prekės turi būti grąžintos į 4x4Shop prekybos tašką adresu: Krokuvos g.

kaip prarasti riebalus iš apatinės kūno dalies

Atsisakius užsakymo ar sutarties, už prekę sumokėti pinigai bus grąžinami per 5 penkias darbo dienas nuo prekės grąžinimo dienos, paslaugų atsisakymo atveju - per 5 penkias darbo dienas nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą gavimo dienos.

Jūs neturite teisės atsisakyti užsakymo ar sutarties, jeigu Jūs prekę sugadinote ar iš esmės pasikeitė prekės išvaizda; pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti gautą prekę, nevertinami kaip esminiai prekės išvaizdos pakeitimai. Baigiamosios nuostatos Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t.

Jeigu Jūs nesutinkate su nauja Taisyklių redakcija, daliniais papildymais, pakeitimais, Jūs turite teisę jų atsisakyti, su sąlyga, kad Jūs prarandate teisę naudotis e. Jei po Taisyklių pakeitimo Jūs ir toliau naudojatės e. Visi nesutarimus dėl šių Taisyklių vykdymo sprendžiami derybų keliu.

skubus svorio metimas 2 savaites

Nepavykus susitarti per 30 trisdešimt dienų, nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Šioms Taisyklėms taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

Prisijunkite prie Denim Dream Family ir gaukite premijinius pinigus nuo kiekvieno apsipirkimo!

Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato šios Asmens duomenų tvarkymo taisyklės, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai. Asmens duomenys nuolat atnaujinami.

Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.

Dinazuoja su nuotraukos dydžiu Ar varpos dydis įtakos raumenų "Galima sakyti apie Taną Kranceą, tačiau bent jau ji yra įtikinanti ir nesavanaudiška. Žinoma, ji taip pat saugi, linksma ir lyderiai, tačiau jos yra sugadintos ir sumaišomos su beprotybiškumo įpročiais.

Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas 5. Jūsų asmens duomenys vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita e.