PAVASARĮ SIELĄ BUDINA MEILĖ

Nuviva svorio metimo fazes

KAIP NUMESTI SVORIO? 5 paslaptys iš Los Andželo grožio mokyklos…

Pasaulio čempionate jau antrą apie numesti svorio iš ei- lės likęs ketvirtas V. Alekna pripažino, kad ši vieta jo neguodžia. Gimžausko nuotr. Berlyne Vokietija vykstančiame ajame pasaulio lengvosios atle- tikos čempionate vakar sudužo di- džiausia ir bene vienintelė Lietu- vos viltis iškovoti medalį.

nuviva svorio metimo fazes

Medalio tai nė- ra. Ketvirta vieta, aišku, ma- nęs neguodžia.

nuviva svorio metimo fazes

Geriausiu — pirmuoju — sa- vo bandymu lietuvis įrankį nu- skraidino 66,36 metro. Įpusė- jus rungčiai šis rezultatas dar buvo trečias ir būtų garanta- vęs mūsiškiui bronzos apdo- vanojimą, tačiau ketvirtuoju savo bandymu V. Alekną ap- lenkė estas Gerdas Kanteris 66,88 m.

nuviva svorio metimo fazes

Prieš dvejus metus Osakoje Japo- nija iškovotą pasaulio čem- piono titulą gynęs G. Kanteris šįkart turėjo tenkintis bron- zos medaliu. Kiek netikėtai auksu vakar pasipuošė vos 24 metų vokietis Robertas Hartingas. Itin karš- tai savų sirgalių Berlyne palai- komas sportininkas paskuti- niu — šeštuoju — bandymu dis- ką nuskraidino už 69,43 m ri- bos ir į nokautą pasiuntė nuo pat pirmojo metimo pirmavusį ir savo pergale atvirai jau be- sidžiaugusį lenką Piotrą Ma- lachovskį 69,15 m.

nuviva svorio metimo fazes

Pasaulio čempionu tapęs R. Hartingas pasiekė ir geriausią asmeni- nį rezultatą, o sidabro medalį iškovojęs P.

nuviva svorio metimo fazes

Malachovskis net du kartus pagerino naciona- linį Lenkijos rekordą. Nukelta į 8 psl.

nuviva svorio metimo fazes